Het incassobureau voor al uw vorderingen binnen de EU.  
 .

Wij versturen voor u de laatste aanmaning uit naam van Interpayment.

Indien u niet direct een incasso wenst te starten en is volledig debiteurenbeheer voor uw onderneming nog een te grote stap dan kunnen wij voor u ook alleen de laatste aanmaning versturen.

Dit doen wij per e-mail en/of  post. In deze laatste aanmaning wordt uw debiteur erop geattendeerd dat er binnen 5 dagen na dagtekening voor betaling dient zorg te dragen en anders het risico loopt dat de factuur/facturen ter incasso zullen worden gegeven met de daarbij horende wettelijke rente en incassokosten. Vaak reageren debiteuren dan wel omdat zij een schrijven ontvangen van een derde partij.

Dit  werkt via een "strippenkaart" -systeem. Mocht uw debiteur niet reageren op deze laatste aanmaning en wenst u over te gaan tot een incassotraject, dan ontvangt u van ons een korting van € 7,50 op de dossierkosten.


 


 


 

*Gratis: wij versturen geen gratis brieven, u krijgt enkel € 7,50 korting op de dossierkosten indien de betreffende debiteur eerst een laatste aanmaning via een strippenkaart van Interpayment heeft ontvangen.